همکاری با ما

همکاری

برای ساختن آینده ای روشن با ما همراه باشید!
با پر کردن فرم همکاری، مشخصات شما در منبع اطلاعاتی ما برای استخدام ثبت می شود. زمینه همکاری را به دقت انتخاب کنید. فایل کامل و حرفه ای رزومه به معرفی هرچه بهتر توانمندی های شما به همکاران ما کمک خواهد کرد.
شما می توانید درخواست همکاری خود را با دو هدف در سایت سیتادیوم بارگذاری کنید:
1. برای پیوستن به تیم بهره برداری مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم
2. برای آنکه درخواست همکاری شما به برندها و مجموعه های در حال فعالیت در سیتادیوم ارجاع داده شود.

فرم همکاری